Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

ταλάντωση

σε ποιού εθισμού την έλικα
σε ποιάς επαναφοράς την ροπή
σε ποιας ταλάντωσης την ακραία θέση
τυχαία βρεθήκαμε?