Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

αρνητής της λύτρωσης

έζωσε η ασκήμια ασφυχτικά το κορμί

κι η σιωπή τα λόγια τα θερμά απόδιωξε

σπασμένο κατάρτι από ναυάγιο η ψυχή

τη λήθη κάλεσε , δώρα άκριβά της έταξε

με θλιβερό αντίτιμο τις μονάκριβες στιγμές

στο τίποτα το λυτρωτικό να αρνηθεί


μ α εκείνη περήφανα προσπέρασε

προτιμούσε μαζί τους να εκτελεσθεί