Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

μαρμαρένια αλώνια

Στα μαρμαρένια αλώνια της επιβίωσης

σφιχτά και ισότιμα παλεύανε τα πάθη,

και αντρειώνονταν οι ψυχές,

χωρίς να μετράνε τις πληγές.

Μοναδικό στο στήθος των γενναίων παράσημο

θυμητάρι του ατέρμονου αγώνα

οι ανάσες που επέμεναν να κυματίζουν

πεισματικά το σάρκινό τους περίβλημα,

όταν εκείνα ασάλευτα κείτονταν,

αμετάκλητα ηττημένα.