Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2009

Γόρδιος δεσμός

Αγέρωχος σα Μεγαλέξανδρος

με θωριά απόμακρη, θεική

σπαθί ο λόγος σου ακονισμένο,

με μιας τον κόμπο κατέλυσες.

Κατακτημένη από καιρό

σε αιχμαλωσία εθελούσια

στην άρνησή σου υποτάχθηκα

κι απ΄τη σιωπή ηττήθηκα,

δια παντός.