Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Φωτεινό,αφαιρετικό και ακίνδυνο (κενό μου)

Πόσα πλεονάζοντα λόγια
για τόσο θολές προθέσεις
καθημερινά στοιχίζονταν
σε συμβατές διαζεύξεις
και ανούσιες συζεύξεις,


Το φωτεινό κενό
τις γκρίζες επικρίσεις
μονομιάς επισκίασε

Με τυπικές αφαιρέσεις
τους φόβους εξαίρεσε
αιρετική προσέγγιση
σε θρησκόληπτες θέσεις
θεούς και δαίμονες
σιωπηλά κατέλυσε

άδολο κι απέριττο κενό μου
πόσο ικέτεψα
να σ' ανταμώσω.


Ζωές γενναίες

Συναντήσεις τυχαίες,

αρχές αστάθμητες,

προσδοκίες διάφορες,

στιγμές αλληλένδετες,

οδύνες ξέχωρες,

πληγές κρυμμένες,

αδυναμίες παλιές,

συγκρούσεις νέες,

παύσεις μοιραίες,

ελπίδες ευκταίες,

ανατολές επόμενες,

ζ ω έ ς γ ε ν ν α ί ε ς