Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2008

τον πόνο του άλλου

τέτοιες μέρες
αν τον πόνο του άλλου
δεν μπορείς να νοιαστείς
από ανθρωπιά
μπροστά του ξενδιάτροπα
απέφυγε να χαρείς

στους γονείς μου

που με μάθαιναν την έπαρση ν άποφεύγω