Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

απλώς πράγματα

Ενθυμήματα στιγμών έξω από κλειστές πόρτες

καθημερινά αντικείμενα, σε τροχιές κυκλικές

επιστροφές σε σημεία εκκίνησης,

σύμβολα που απογυμνώθηκαν το νόημα της μοναδικότητας,

αποποιούμενα την διαδρομή και την πορεία τους,

στερημένα την πρότερη αίγλη τους ,

απλώς πράγματα

που δεν ανήκαν πια πουθενά