Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

συνέχισε

να πηγαίνεις

να έρχεσαι

να σιμώνεις

να απομακρύνεσαι

να ονειρεύεσαι

να απελπίζεσαι

να θυμώνεις

να γλυκαίνεις

να πεθαίνεις

να ανασταίνεσαι

αρκεί .........να υπάρχεις.