Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Την τέχνη της διαγραφής

γνωρίζοντας καλά

εαυτόν εξαίρεσες

σπό την προσδοκία.

Η παράληψη καταγράφηκε

ως εικονίδιο που εξέλειψε

σε διάστατο περιβάλλον.

Στο αληθινό χαράχθηκε

ως πολυδιάσταση έλλειψη