Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

τεμνόμενες μοναξιές

Μοναξιές περιφερόμενες,

στο άπειρο, τυχαία συγκλίνουν.

Μια στιγμή μόνο τεμνόμενες

κι ύστερα αντίθετα αποκλίνουν.