Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

πορνογραφία

Μπροστά στον καθρέφτη της

γυμνή στάθηκε ,

το βάθος της ψυχής της ψηλάφησε

μα ίχνη δεν βρήκε ,

από δηλητηριώδη πονήματα

άν και της προσάφθηκε ,

ούτε λόγου ευτελή ενθυμήματα

άν και της αποδόθηκε ,

στα λιγοστά ονειρά της

αποφορά δεν αναδύθηκε.

Το μόνο που διακρινόταν

στίγμα στο είδωλό της ,

ένα χι που εγγραφόταν

στο πορφυρό του πάθους της,

απαγορευτικό στον πόθο της ,

με την ένδειξη

αυστηρώς ακαττάλληλο .